STEWS

  • Shirwa't Kareh (Zucchini Stew)

  • Masheh (Beans)

  • Shirwa't Fasolia (String Bean Stew)

  • Shirwa't Lobya (Chinese Long Bean Stew)

  • Ras Asfoor (Meatball Stew)

  • Shirtwa't Kirtopeh/Kari (Curried Potato Stew)

  • Bomya (Okra Stew)